A/B Øster Farimagsgade 73 og Zinnsgade 1
Projektdata

Beliggenhed:
Øster Farimagsgade 73
Zinnsgade 1
2100 København Ø

Bygherre:
A/B Øster Farimagsgade 73 og
Zinnsgade 1

Totalrådgivning:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Projektperiode: Afsluttet 2017

A/B Øster Farimagsgade 73 og Zinnsgade 1

Istandsættelse af tag og facader.

De gennemførte arbejder på Øster Farimagsgade 73 og Zinnsgade 1 omfattede bl.a.:
Istandsættelse af tag inkl. etablering af fast undertag, samt nye tagbelægninger af naturskifer og tagpap.
Istandsættelse af udvendigt murværk inkl. sålbænke, gesimser, kvaderpuds og facadedetaljer.
Malerbehandling af pudsede underfacader og facadedetaljer i overfacader med silikatmaling.
Malerbehandling af vinduer, hoveddøre og port.