AB Vingården
Projektdata

Beliggenhed:
Vingårdsstræde 17-21,
Nikolajgade/Dybensgade 16,
Bremerholm 26-28
1068 København K

Bygherre: AB Vingården

Rådgivningstype:
Totalrådgivning Friborg og Lassen A/S

Projektperiode: Afsluttet 2016

AB Vingården

Restaurering af tag, facader og vinduer.
Projektet blev indledt med en tilstandsregistrering og opmåling af Vingårdskarréens fredede og bevaringsværdige ejendomme.
I samarbejde med konservator Filiz Kuvvetli, blev der udarbejdet en farvearkæologisk undersøgelse, som kunne danne grundlag for farvesætning af karréen.
Tagene blev udskiftet med fast undertag og røde håndbearbejdede vingetegl.
Facaderne blev totalafrensede for maling og gammelt cementpuds, hvorefter de blev nypudset med kalkmørtler og kalket i forskellige farver.
Eksisterende vinduer og udvendige døre blev totalafrenset og malet med linoliemaling.
Alle arbejder blev udført i dialog og tæt samarbejde med Kulturstyrelse.