Boligselskabet Friheden, Afd. Friheden 1
Projektdata

Beliggenhed:
Strandmarksvej 4 m.fl.,
Hvidovrevej 450 m.fl.,
Hvidovre Enghavevej 14 m.fl.
2650 Hvidovre

Bygherre:
Boligselskabet Friheden, Afd. Friheden 1
v/ KAB

Totalrådgivning:
Orbicon

Underrådgivere:
Arkitektrådgivning Friborg og Lassen A/S
Ingeniør konstruktioner JPE Rådgivning

Landskab LIW Planning Aps.

Projektperiode: 2015-

Byggesum: 433 mill. kr. eks. moms
Areal: 1170 lejligheder

Boligselskabet Friheden, Afd. Friheden 1

Byggeteknisk gennemgang, helhedsplan og projektudførelse for renovering og fremtidssikring af bebyggelse fra 1960 med 1170 boliger fordelt på 22 blokke.

Projektet omfatter:
• Udførelse af betonreparationer,
• Efterisolering og ny facadebeklædning,
• Nye lavenergivinduer og -døre,
• Udskiftning og isolering af tag,
• Renovering af EL og VVS-installationer,
• Renovering af badeværelser,
• Sammenlægning af boliger og etablering af tilgængelighedsboliger.

Helhedsplanen er baseret på en grundig byggeteknisk gennemgang og forundersøgelser for betonens tilstand, asbest, PCB, bly, fugtundersøgelse med skanning af tag, trykprøvning af ventilationsanlæg, TV inspektion af kloakker, samt en termografering.

Energibesparelser og bæredygtige forslag som vandbesparelser, genbrug af regnvand, energisparende belysning, ventilation med varmegenvinding, passiv solvarme, solceller mv.

Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne og byggeudvalget.
I de indledende faser af projektet er der afholdt en række workshops med beboerne. Inputs herfra er blevet behandlet af rådgiverteamet i samråd med byggeudvalget.
Rådgiverteamet har derefter udarbejdet alternative ombygningsforslag.
Byggeudvalget har på baggrund af rådgivers indstilling og risikoanalyse valgt blandt de skitserede løsningsforslag, oplæggene er præsenteret for beboerne på beboermøder og helhedsplanen godkendt på et afdelingsmøde.
Under udførelsen får de berørte beboere uddelt varslinger, som beskriver arbejdets art og tidspunkt for arbejdernes udførelse.
Hvor arbejderne kræver adgang til de enkelte lejligheder, varsles beboerne individuelt.