De Grå Stokke, Nyboder
Projektdata

Beliggenhed:
Haregade 23-35, Gernersgade 15- 46,
Rævegade 1-20, St. Pauls Gade 13-33,
Olfert Fischers Gade 14-34, Sankt Pauls Plads 2, 4, 8, 12 og Borgergade 103-105.
1315 København K

Bygherre:
A. Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
B. Grundejerforeningen De Grå Stokke

Totalrådgivning:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Underrådgivere:
Ingeniørrådgivning: Henrik Larsen A/S

Projektperiode: 2004 – 2007 og 2014 - 2016

Byggesum: 90 mill. kr. ekskl. moms

De Grå Stokke, Nyboder

Restaurering, ombygning og modernisering af Rævegade 1-20, Borgergade 103-105 og St. Pauls Plads 8 – 10, den første af 3 etaper af fredet rækkehusbebyggelser i 2 etager med delvis udnyttet loftsetage, indrettet til studieboliger for Søværnet. Projektet indeholdt total istandsættelse af klimaskærm, nyindretning af lejlighederne med nye wc, bad og køkken, samt indlæggelse af fjernvarme og renovering af elin-stallationer samt etablering af nye boliger og pulterrum i tagetagerne.
Der blev udført farvearkæologiske undersøgelser og projektets farveholdning og detaljer er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Efter gennemførelse af etape 1og udbud af etape 2, blev projektet i 2007 standset på grund af overvejelser om bortsalg af stokkene.

I 2014 startede salget af De grå Stokke på auktion og de private købere dannede en grundejerforening, som bad arkitektfirmaet Friborg og Lassen om at udarbejde og indsende en samlet ansøgning for bebyggelsens udvendige arbejder til Kulturstyrelsen.
Efter en del korrespondance og møder med Kulturstyrelsen blev det aftalt, at der i stedet for en ansøgning skulle laves en ”Manual til udvendige arbejder”, som så kunne være rettesnor for alle fremtidige udvendige arbejder for bebyggelsen, så de enkelte ejere kunne nøjes med at referere til manualen, i stedet for at lave individuelle ansøgninger, når udvendige arbejder skulle igangsættes.
Udover manualen har Friborg og Lassen projekteret individuelle ombygninger for de nye ejere.