Esajaskirken
Projektdata

Beliggenhed:
Upsalagade 23
2100 København Ø

Bygherre:
Østervold Sogns Menighedsråd

Totalrådgivning:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Ingeniørrådgivning:
Jørgen Nielsen, Rådg. Ingeniører A/S, konstruktioner
Ingeniørfirmaet Søren Christensen, VVS

Projektperiode: 1998-2016

Esajaskirken

Friborg og Lassen har som arkitekter været tilknyttet Esajaskirken med tilhørende præstebolig siden 1998, og vi har løbende udført en del istandsættelsesarbejder på kirken udvendigt.
Indvendigt har vi gennemført en istandsættelse og kalkning af kirkerummet, etableret nye toiletter i våbenhuset og krypten og lavet en ny tilbygning med elevator. Sidstnævnte blev gennemfør i samarbejde med arkitekt Niels Bang.
Efter at præsteboligen blev overtaget af menighedsrådet og nu anvendes til kirkekontor og mødelokaler, var der basis for at sammenlægge udearealerne og åbne op til Holmens kirkegård.
Dette har muliggjort, at der ved begravelser er en direkte vej til transport af kisten fra kirkerummet via elevatoren og ud til graven.
En mindre bygning til redskaber er opført som en integreret bygning i den hegnsmur, der danner adskillelse til skolen og kirkegården.
Mod kirkegården er der visuelt åbnet op ved at et smedejernsgitter med en dobbeltport spænder mellem åbningen i hegnsmuren.