Hornemanns Vænge
Projektdata

Beliggenhed:
Hornemanns Vænge 1-53
2500 Valby

Bygherre:
Postfunktionærernes Andelsboligforening

Totalrådgivning:
Wissenberg rådg. ing. A/S

Underrådgivere:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Landskab:
SBS Rådgivning A/S

Projektperiode: Afsluttet 2014

Byggesum: 124 mill. kr. eks. moms

Hornemanns Vænge

Helhedsplan og byggeskaderenovering.
Byggeskaderenovering og Helhedsplan for bebyggelse på 6 boligblokke med 288 boliger og et samlet boligareal 22.000 m²
Projektet, der er støttet af Landsbyggefonden, er udarbejdet på baggrund af en detaljeret opmåling og byggeteknisk gennemgang.

Projektet omfatter udførelse af
• Betonreparationer
• Efterisolering og facadebeklædning
• Glasinddækning af altangange
• Etablering af gavlaltaner
• Tagrenovering
• Renovering af trappeopgange
• Renovering af VVS-installationer
• Optimering af friarealer
• Etablering af handicapboliger
• Nordgavlene i bebyggelsen er udsmykket med hvert sit unikke motiv

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med beboerne. Boligerne har været beboet imens arbejdet er udført med største hensyntagen til beboerne og arbejdets logistik.

Projektet er udarbejdet iht. bips beskrivelsesprincipper og alt er foregået digitalt på projektweb.
Under byggefasen kan både rådgivere, entreprenører og beboere følge sagen på byggeweb.