Møllevangen, Birkerød
Projektdata

Beliggenhed:
Hovedgade 11-19,
Møllevangen 2-2A, m.fl.
3460 Birkerød

Bygherre:
Birkerød almennyttige Boligselskab,
Møllevangen Afd. 0301 v/ DAB

Totalrådgivning:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Underrådgivere:
Ingeniørrådgivning WISSENBERG A/S

Projektperiode:
Forventet opstart ultimo 2018

Byggesum: 120 mill. kr. eks. moms

Møllevangen, Birkerød

Udarbejdelse af helhedsplan for blandet bebyggelse, opført i 1944, med boligblokke og rækkehuse med 191 boliger nær Birkerøds centrum.
Helhedsplanen omfatter følgende arbejder:

• Udskiftning af vinduer og udvendige døre
• Istandsættelse af facader
• Renovering af baderum
• Fornyelse af nedslidte tegltage
• Fornyelse af vand- og afløbsinstallationer samt kloakker
• Etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding
• Ombygning af en række boliger til tilgængelighedsboliger
• Lejlighedssammenlægning af en række mindre boliger til nyrenoverede større familie- og deleboliger
• Miljøforbedringer af udearealer og opgradering af fælleslokale

Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og er udarbejdet i tæt og frugtbart samarbejde med beboerne og DAB.
Helhedsplanen er løbende blevet drøftet med Landsbyggefonden og Rudersdal Kommune.