Øresundskollegiet, bygning M
Projektdata

Beliggenhed:
Øresundskollegiet, bygning M
Dalslandsgade 8
2300 KBH S

Bygherre:
D.S.I. Øresundskollegiet
v/Fællesadministrationen af 2009

Totalrådgivning:
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Underrådgivere:
Niras, Rådg. Ing. og Planlæggere A/S

Landskab: LIW Planning Aps.

Solceller: Henrik Larsen A/S

Projektperiode: Afsluttet 2014

Byggesum: 55 mill. kr. eks. moms
Areal: Bebygget areal: 5.166 m2

Øresundskollegiet, bygning M

Byggeteknisk gennemgang og forundersøgelser for skimmelsvamp, asbest, PCB og betonundersøgelser.
Moderniserings- og renoveringssag efter § 100 i lov om ydelsesstøtte og lånegaranti for Almene Boliger.

Udskiftning af facadepartier og værn på altangange på bygning M.
Efterisolering og etablering af ”grønne tage” på blok A-M.
Opgradering og nyanlæg af friarealer med beplantning, belægninger, belysning og inventar samt ny affaldsløsning.

Ovenstående afsluttet 2012.

Senest er udføret udskiftning af tage på 11 blokke og etablering af solceller.

altan