Ellebjerg Skole
Projektdata

Beliggenhed:
P. Knudsens Gade 37-39
2450 København SV

Bygherre:
Københavns Kommune, KEjd + BUF

Totalrådgivning: Henrik Larsen A/S

Arkitekt: Friborg og Lassen A/S

Konstruktionsingeniør:
Jørgen Nielsen A/S

Landskabsarkitekt:
Landskabsarkitekterne Roskilde

Projektperiode: Afsluttet 2014

70,6 mill. kr. ekskl. moms

Ellebjerg Skole

I forbindelse med renovering og ombygning af Ellebjerg skole, tegnet af Poul Baumann og Aage Müller i 1943, er alle ændringer udført med stor respekt for den oprindelige arkitektur.
Aula, gangarealer, klasseværelser og udvalgte faglokaler er istandsat.
Faglokalerne er åbnet mod aulaen, idet der er isat glasdøre og glaspartier.
Det gamle skolebibliotek er sammenlagt med gangarealet og der er indrettet et mediatek med bogudlån og computerarbejdspladser.
Gymnastiksal, omklædningsrum og alle klasseværelser er istandsat.
Der er opsat nedhængte lofter med akustisk regulering og indbygget belysning, og der er etableret ventilation.
Tagbelægninger, vinduer og døre er udskiftet og skolegården er renoveret med nye belægninger og nye legeredskaber og motionsredskaber.

Samlet bygningsareal 8.691 m², bebygget areal 4.556 m²