Skolen ved Gurrevej
Projektdata

Beliggenhed:
Gefionsvej 93,
3000 Helsingør

Bygherre:
Helsingør Kommune

Partnering
Entreprenør: SKANSKA Danmark A/S
Arkitekt: Friborg og Lassen A/S
Ing. energi og indeklima: Henrik Larsen A/S
Ing. konstruktioner: Peter Lind A/S

Projektperiode: Afsluttet 2003

Byggesum: 28 mill. kr. eks. moms

Areal:
Renovering 3.000 m2
Nybygning 1.500 m2

Skolen ved Gurrevej

Den eksisterende skole blev renoveret og det tidligere lærerområde blev ombygget til bibliotek/mediatek, og samtidig blev der etableret nye undervisningsafsnit til specialundervisning. Derudover blev der etableret elevator, trappelifte og handicaptoilet.

Nybygningen blev opført som 2 længer i 2 etager, samlet med et glastag, som overdækker de fælles aulaområder på 1. sal og via lyshuller i etageadskillelsen bringes dagslys til aulaområderne i stueetagen.
Bygningen indeholder undervisningsafsnit til børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, faglokaler samt sundhedsafsnit med tandlæge og skolelæge.

Der er lagt vægt på, at bygningen i det ydre fremstår med et facadeudtryk, som tager udgangspunkt i de eksisterende skolebygningers proportionering og tyngde.